Befektetés, tőzsde, pénzügy oldalak

Tőzsde szótár

A tőzsdei befektetések során előforduló leggyakoribb kifejezések gyűjteménye található ezen az oldalon. Az ABC rendbe szedett kifejezések sorrendje alól jelentősége miatt egyetlen kivétel van - a Stop-loss - melyet elsőként említünk meg.

Stop-loss
Ez az, amit sohasem felejthetünk el alkalmazni. A veszteségek előre kijelölt határok között tartására, és így a tőzsdére szánt tőkénk megőrzésére szolgáló eszköz. Lényege, hogy egy pozíció megnyitásakor előre meghatározzuk a veszteségnek azt a mértékét, amelyet még hajlandók vagyunk finanszírozni. Ennek elérésekor zárjuk a pozíciót.

Akvizíció
Egyik vállalat, legtöbbször többségi részesedés megszerzésével felvásárol egy másikat.

Aranyrészvény
A tulajdonosának - a társaság alapszabályában rögzített - különleges jogokat biztosító részvény.

Arbitrázs
Kockázatmentes haszon szerzésére irányuló üzlet, mely általában a rendszer tökéletlenségét használja ki. Például két eltérő árazású piacon egy időben kötött vétel illetve eladás.

Bennfentes információ
Nyilvánosságra még nem került olyan információ, amely nyilvánosságra kerülése esetén az értékpapír értékének, árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas. Az ilyen információ alapján történő kereskedést a Btk. (Büntető törvénykönyv) szerint büntetendő.

Bessz
A tőzsdén az árfolyamok és a forgalom együttes esése. Ellentéte a hossz.

Béta
A piaci kockázat mértéke, egy részvény hozamváltozása hogyan viszonyul a részvénypiaci hozamváltozáshoz.

Blue chip
Egy adott tőzsdén kereskedhető nagy forgalmú és magas likviditású részvény, mely meghatározó az adott tőzsdeindexben és az ország gazdaságában is.

Bollinger szalag
Az árfolyam szórása alapján kialakított csatorna, amely a volatilitás mérésére szolgál. Segítségével következtetéseket vonhatunk le az árfolyam jövőbeni alakulására nézve.

Bróker
Az értékpapírok kereskedésével foglalkozó cég megfelelő vizsgákkal rendelkező képviselője, rajtuk keresztül kereskedhetünk a tőzsdén.

BUX index
A Budapesti értéktőzsde hivatalos indexe, a legnagyobb forgalmú részvények aktuális árfolyamából képezik, súlyozva a cégek nagyságával. Értéke kereskedési időben pillanatról pillanatra változik.

Chart
Az árfolyamok ábrázolására szolgáló diagram, melyből a technikai elemzés során beazonosított trendek, formációk alapján következtetéseket próbálnak meg levonni az árfolyam jövőbeni alakulására nézve.

Divergencia
Az a jelenség, amikor az árfolyamok mozgása ellentétes irányú az indikátorok mozgásával. Általában az árfolyamokban még nem jelentkező változásokra hívja fel a figyelmet.

Diverzifikáció
A kockázat csökkentése megfelelő - a piaci eseményekre eltérően reagáló, különféle kockázatú stb értékpapírokból álló - portfólió kialakításával.

Daytrade
Napon belüli kereskedés, a tőzsde forgalmának jelentős részét ez adja.Jellemzője, hogy a megnyitott pozíciók még aznap zárásra kerülnek.

EBITDA
Kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény.

EMA
Exponenciális mozgóátlag. Mozgóátlag esetében az adott napot megelőző árfolyamok átlagát ábrázoljuk. Az exponenciális mozgóátlagnál az időben közelebb eső árfolyamok nagyobb súllyal szerepelnek a kiszámításnál. Aszerint, hogy az aktuális árfolyam hol helyezkedik el a mozgóátlaghoz képest, eladási vagy vételi jelet kaphatunk.

EPS
Earning per share. A tőzsde részvényeinek fundamentális értékelésénél alkalmazott mutató: az egy részvényre eső vállalati eredmény (adózott eredmény osztva a részvények számával).

FED
Federal Reserve System: az USA jegybankjának szerepét betöltő intézmény. Jelentései, intézkedései stb. jelentősen befolyásolják az amerikai tőzsdék, ezeken keresztül a világ más tőzsdéin is az árfolyamok alakulását.

Forgalom
Egy részvény piacán adott időszak alatt kötött adásvételek mennyisége, értékben és darabszámban is meghatározzák. Fontos jelentősége van a technikai elemzések készítésénél.

Fundamentális elemzés
A részvények értékelésénél a vállalat pénzügyi mutatóinak segítségével történő elemzés.

Gap
Az előző napi záróárfolyam és a nyitó árfolyam közötti "rés", amelyen nem kötöttek ügyletet. Ha ez később is megmarad (nem töltik be), a technikai elemzők szerint támasz illetve ellenállásként működik a későbbiekben.

Hossz
A tőzsdén az árfolyamok és a forgalom emelkedése, fellendülés. Ellentéte a bessz.

Index - tőzsdeindex
Egy adott piac alakulásának jellemzésére szolgáló mutató. A tőzsdeindex esetében (más indexek is vannak) a benne szereplő részvények aktuális árfolyamai adják, a piaci súlyukat is figyelembe véve.

Jegyzett tőke
Alaptőke, a társaság alapításakor a tulajdonosok által összeadott tőke

Kapitalizáció
A vállalat összes részvényeinek száma szorozva a pillanatnyi árfolyammal. Mivel az árfolyam állandóan változik, így a kapitalizáció is.

KELER
Központi Elszámolóház és Értéktár Rt, a tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásával, értékpapírok forgalomba hozatalával stb. foglalkozó intézmény. A brókercégek pénz és értékpapír számláit vezeti.

Kényszerlikvidálás
A brókercég által a hozzájárulásunk nélkül lezárt pozíció. Tőkeáttétes ügyleteknél fordul elő, ha a veszteségünk egy meghatározott szintet elér, és nem tudunk pótfedezetet nyújtani.

Kontraktus
Tőzsdei kötésegység, a szabványosított határidős illetve opciós tőzsdei termékekre vonatkozó kereskedési egység. Az egyszerűség és a likviditás érdekében meghatározott kereskedhető mennyiség.

Külföldi tőzsdeindexek
A hazai tőzsde hangulatára meghatározó hatással van, hogy hogyan alakulnak a jelentősebb külföldi tőzsdék indexei. Ezek közül legfontosabbak: az USA piacán a DJIA, S&P500, NASDAQ, Hong Kong piacán a HANG SENG, a japán NIKKEI 225. Megemlíthető még Európában az angol FTSE, a német DAX és a francia CAC.

Long
Az árfolyam emelkedésében bízva rézvény vásárlása abból a célból, hogy később magasabb áron lehessen eladni (ellentéte a short).

Névérték
A részvényen feltüntetett összeg, a tulajdonosi jogok gyakorlásának az alapja (például szavazásnál, vagy osztalék kifizetésénél).

Osztalék
A közgyűlés határozatának megfelelően részesedés a vállalat nyereségéből, a névérték százalékában határozzák meg.

Osztalékelsőbbségi részvény
Tulajdonosa a nyereségből egy előre rögzített mértékű, vagy a törzsrészvényesekhez képest magasabb osztalékra jogosult, cserébe lemond a szavazati jogáról.

Osztalékhozam
Az osztalék hány százaléka a részvény aktuális árfolyamának.

OTC piac
"Over the counter" - tőzsdén kívüli kereskedés. A szabványosított tőzsdei kereskedésnél enyhébb szabályok vonatkoznak rá.

Önkötés
Amikor a vételi és az eladói oldalon is ugyanaz a brókercég áll.

P/E mutató
Megmutatja, hogy egy részvény aktuális árfolyama hányszorosa a vállalat egy részvényre jutó nyereségének. A vállalat jövőjére vonatkozó piaci várakozásokat tükrözi.

Portfólió
A befektető különböző típusú, kockázatú, futamidejű stb. értékpapírjainak összetétele.

Részvénykönyv
A részvények tulajdonosainak név szerinti nyilvántartása.

Short
Az árfolyam esésére spekuláló kereskedés. Először eladjuk a ("kölcsönkapott") részvényt, majd alacsonyabb áron vásárolunk, így érve el árfolyamnyereséget (egyben visszaadjuk a kölcsönt).

Split
A részvények felaprózása. Például az értékük a felére csökken, ezzel együtt mennyiségük a duplájára nő, tehát a jegyzett tőke nem változik.

Technikai elemzés
A tőzsdei árfolyamok elemzése és előrejelzése ezek grafikonjának (chart) alapján. Ezeken a grafikonokon azonosítanak be alakzatokat, formációkat (amik mögött a kereskedők emberi, pszichológiai reakciói állnak), és ezekből próbálnak meg következtetéseket levonni az árfolyamok jövőbeni alakulására vonatkozóan.

Tőkeáttét
A befektetett tőkénk többszörösére kötünk üzletet. Ezzel a tőkeáttétnek megfelelően többszörös nyereséghez juthatunk, de a veszteségek is ugyanilyen arányban többszöröződnek.

Tőzsde
Lehet árutőzsde, értéktőzsde, ahol a kereskedés nyilvános, központosított és szervezett. A brókercégeken keresztül lehet igénybe venni.

Trend
Az árfolyamok változásának uralkodó iránya. Lehet emelkedő, oldalazó, csökkenő, a vizsgált időtáv szerint rövid- közép- vagy hosszútávú.

Volatilitás
Az árfolyamok alakulásának a jellemzésére szolgál. Ha egy piacnak, vagy a tőzsdén egy részvénynek az árfolyama rövid időn belül jelentősen csökken és növekszik, akkor nagy a volatilitása, kiegyensúlyozott árfolyam esetén kicsi.